Spikpistoler för renovering

När man fixar och donar runtom i huset så ter det sig naturligt att man kommer att använda sig av spik, och att spika fast kopiösa mängder spikar blir snabbt jobbigt, enformigt och tidskrävande. Då brukar de flesta investera i en spikpistol, speciellt då det handlar om större arbeten – som att spika fast fasadpaneler, lister och kanske till och med tilläggsisolering och takpaneler.

Även om tanken att skaffa en spikpistol är befogad och lukrativ om du renoverar mycket, så finns det ändå fog för att fundera på om det verkligen behövs. Spikpistoler klassas faktiskt som projektilvapen, då de skjuter projektiler i höga hastigheter och är anledningen till många hantverksskador, såväl bland amatörhantverkare som professionella diton. Det finns också risker med att sätta i en spik fel med en spikpistol, då den kan skjuta iväg och träffa oskyldiga eller en dåligt placerad tumme – eller till och med ögat på den som använder spikpistolen. Det finns med andra ord ett element av fara, men fördelarna med att använda en spikpistol på ett säkert sätt överväger nackdelarna.

Största fördelen med en spikpistol är att den tillåter användaren att göra vanliga spikjobb som klaras av ungefär lika fort via den manuella metoden med hammare och spik, men utan att kräva någon form av större fysisk aktivitet. Man kan med andra ord spika under en längre period utan att trötta ut sig.

Det finns två former av spikpistoler – spikpistoler som använder komprimerad tryckluft som vanligtvis drivs av någon form av kompressor, oftast en skruvkompressor, och spikpistoler som drivs av förbränningsmotorer. Passa på att testa vilken form av spikpistol som passar dig – du kan gå till närmaste järnhandel och prova dem och se vilken som är din typ. Komfort och grepp är fokus.

Skillnaden på de två typerna av spikpistoler är egentligen främst att förbränningsmotormodellen är handhållen medan tryckluftsmodellen behöver en luftslang som är kopplad till kompressorn. Beroende på hur stor tomt/yta du har till övers, så kan det i vissa fall vara bättre att köra på en handhållen som tillåter större flexibilitet. Ett oväntat plus med tryckluftsspikpistoler är att de kan serva som bildäckspump.

Spikpistoler med tryckluft kan också justeras bättre beroende på vad du ska spika i (t.ex. kakel eller trä), och tillåter en enklare “inspikning” i olika former av material, något som inte riktigt går med en spikpistol med förbränningsmotor.

Med andra ord kan det vara värt att tänka på att skaffa en spikpistol om det är så att du vill renovera inomhus (eller utomhus för den delen) och behöver göra mycket jobb som involverar spik. Hoppas denna lilla genomgång ger dig en liten inblick i hur du ska gå tillväga när du kikar på spikpistoler, och lycka till!